Yes! we kunnen weer verder lopen experimenteren!. Want OpenAI heeft afgelopen week GPT-4 uitgebracht. GPT -4 is volgens OpenAI betrouwbaarder en creatiever is en veel genuanceerdere instructies aankan dan GPT-3.5. Microsoft heeft bevestigd dat de nieuwe Bing, die momenteel in preview is, draait op GPT-4 en is aangepast voor zoeken.